skip to main content
Title
Facebook Twitter
Alaniz, Ann 4th Grade Teacher alaniza@oeisd.org
Basaldua, Monica 3rd Grade Teacher basalduam@oeisd.org
Benavidez, Diana Math Intervention Teacher benavidezd@oeisd.org
Boehme, LeeAnn 3rd Grade Teacher BoehmeL@oeisd.org
Bosze, Rebekah 5th Grade Teacher boszer@oeisd.org
Carrizales, Lupita PE Aide carrizalesl@oeisd.org
Guzman, Christina Kinder Teacher GuzmanC@oeisd.org
Lyssy, Maria 4th Grade Teacher lyssym@oeisd.org
Mc Dowell, Shana Teacher mcdowells@oeisd.org
Orta, Gabriella 5th Grade teacher ortag@oeisd.org
Perez, Lisa Nurse perezl@oeisd.org
Rogers, Amy Dyslexia Therapist rogersa@oeisd.org
Shockley, Priscilla 5th Grade Teacher shockleyp@oeisd.org
Sorrells, Cynthia 4th Grade sorrellsc@oeisd.org
Walker, Kelli 3rd Grade teacher walkerk@oeisd.org
Button